ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER

Zapisz się na nasz Newsletter i otrzymaj 15% bon rabatowy na Twoje kolejne zakupy.


Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bata a. s. za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bata a. s. z siedzibą w Republice Czeskiej, Zlin przy ul. Dlouha 130, w celu korzystania z prowadzonej przez Bata a.s. usługi Newsletter. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania.Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez Bata a. s. z siedzibą w Republice Czeskiej, Zlin przy ul. Dlouha 130. Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Bata a. s.Prawa dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).


Ładowanie...