Zamknij wiadomość

Coś poszło nie tak, kliknij przycisk


Błąd serwera. Spróbuj odświeżyć stronę.

Ogólne warunki sprzedaży

Wprowadzenie

Niniejsze warunki ("Ogólne Warunki") regulują ofertę i sprzedaż produktów w serwisie www.bata.pl ("serwis") spółki BAŤA akciová společnost, z siedzibą Dlouhá 130 762 22 Zlín, Czechy ("Spółka").

Każde zamówienie oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków. Proszę uważnie przeczytać i rozważyć Ogólne Warunki Umowy przed zamówieniem produktów w Serwisie.

Zakres

Ogólne Warunki regulują wyłącznie ofertę i sprzedaż produktów z poziomu Serwisu przez Spółkę na rzecz klientów. Ogólne Warunki mają zastosowanie wyłącznie do produktów dostarczanych klientom na terenie Polski.

Akceptacja

Przed złożeniem zamówienia, Klient potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami, dostępnymi w Serwisie oraz, że zaakceptował je przez zaznaczenie pola wyboru przewidzianego do tego celu.

Dostawa produktu

Spółka skontaktuje się z Klientem drogą wskazaną przez Klienta w formularzu zamówienia. Spółka ponosi odpowiedzialność za opóźnienie dostawy. Dostawa będzie świadczona wyłącznie na terenie Polski.

Koszty dostawy

- 18 zł za zamówienia poniżej 129,99 zł

- Bezpłatnie dla zamówień powyżej 129,99 zł

Produkty zamówione za pośrednictwem Bata Home Service są pakowane w opakowania Bata i wysyłane przez DHL

Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

Kurier realizuje dostawy w ciągu około 5 dni roboczych od daty potwierdzenia dostępności towaru. Spółka ponosi odpowiedzialność za opóźnienie dostawy. 

Towary są wysyłane bezpośrednio z naszego magazynu. 

Jeżeli w chwili dostawy, odbiorcy nie ma w miejscu doręczenia, kurier DHLpozostawi zawiadomienie o próbie doręczenia. Klient może zorganizować dostawę kolejnego dnia, w ciągu najbliższych kilku dni, kontaktując się z centrum telefonicznym firmy DHL [*]. Po 3 dniach, niedostarczone produktu zostaną z magazynów DHL zwrócone do sklepu, z którego zostały wysłane. 

Możesz sprawdzić status doręczenia zamówienia na stronie internetowej http://www.dhl.com.pl poprzez wprowadzenie numeru listu przewozowego w wyszukiwarce lub dzwoniąc do centrum telefonicznego DHL [*]. Jeśli chcesz poznać numer przewozowy Twojej przesyłki, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail [*].

Towary zostaną wysłane na adres wskazany w zamówieniu, dlatego prosimy uważnie wypełniać swoje informacje adresowe:

Imię i nazwisko lub nazwę firmy,  (na przykład: Jan Kowalski, Sklep Jubilerski Diament)

Adres: Ulica, plac, itp. bez stosowania skrótów (np. Ulica Adama Mickiewicza)

Numer domu / mieszkania: obowiązkowo. 

Kod pocztowy: Podać kod pocztowy, właściwy dla danego miasta

Miasto: Wprowadzić nazwę miasta 

Gdy paczka dojdzie, zalecamy sprawdzenie, czy opakowanie i taśma Spółki  używana do zamknięcia opakowania są w dobrym stanie i nie ma żadnych oznak ingerencji.  

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z paragrafem "Informacje”. 

(*) Numer centrum telefonicznego DHL jest numerem płatnym. Prosimy zapoznać się z http://www.dhl.com.pl:

Ceny i warunki płatności

Cena sprzedaży produktu, podana jest w polskich złotych wraz z podatkiem VAT. Jest to cena obowiązująca w momencie składania zamówienia w Serwisie. Każda zmiana stawki podatku VAT może być odzwierciedlona bezpośrednio w cenie. Cena nie zawiera opłat produkcyjnych oraz kosztów wysyłki. Całkowita kwota do zapłaty (w tym wszelkie opłaty dodatkowe oprócz ceny sprzedaży głównego produktu z wyłączeniem wysyłki) wskazana jest na stronie potwierdzenia zamówienia przed ostatecznym, wyraźnym złożeniem zamówienia.

Płatność może być dokonana: 

jeśli zamówienie dokonywane jest w sklepie internetowym Bata: 

o kartą kredytową VISA / VISA ELECTRON / MASTERCARD

o przelewem bankowym porzez serwis PayU

Bezpieczna płatność

Płatności dokonywane za pośrednictwem Serwisu są bezpieczne. Twoje dane bankowe będą szyfrowane i zabezpieczone przez protokół SSL, zapewniający poufność. Twoje dane bankowe nie są przechowywane w Internecie. To dlatego, dla każdego nowego zamówienia należy wprowadzić za każdym razem numer karty kredytowej.

Zwroty

Klient może odstąpić od umowy w terminie trzydziestu dni od dnia odebrania towarów.

Zawiadomienie o odstąpieniu musi być przesłane Spółce na piśmie, w powyższym terminie, ze wskazaniem numeru zamówienia i pozycji, które chcesz zwrócić lub, w tym samym terminie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres pl.obslugaklienta@bata.com lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do BAŤA akciová společnost Dlouhá 130, 762 22 Zlín Czechy.  Spółka zgłosi klientowi potwierdzenie odbioru takiego odstąpienia na trwałym nośniku ( e-mailem), bez zbędnych opóźnień.

Zawiadomienie może zostać przesłane w jednej paczce wraz z zwracanym towarem.

Klienci mogą skorzystać z odpowiedniego formularza (Powiadomienie o odstąpieniu), znajdującym się na stronie https://www.bata.pl/return , aby zgłosić odstąpienie lub inne, jednoznaczne oświadczenie określające decyzję klienta w zakresie odstąpienia od umowy. Formularz (lub oświadczenie) należy przesłać na poniższy adres, zgodnie z powyższymi instrukcjami. Klienci, korzystający z prawa do odstąpienia od umowy muszą zwrócić Spółce, w ciągu dwudziestu dni roboczych od dnia przekazania decyzji o odstąpieniu od umowy, nienaruszony produkt wraz z "formularzem zwrotu produktu" i stosowny dokument zakupu dla celów podatkowych (paragon i / lub faktura). Oryginalne opakowanie nie jest wymagane. W celach ostatecznego terminu zwrotu produktów, produkty te są uznane za zwrócone z chwilą ich nadania w urzędzie pocztowym lub z chwilą przekazania ich do przewoźnika.

Gwarancja

Zakup produktu jest przedmiotem prawa krajowego w zakresie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. Gwarancja obejmuje wady produktu i nie ma zastosowania w przypadku zaniedbania i / lub nieostrożnego użytkowania i / lub konserwacji produktu. 

Ogólne postanowienia

Formularz zamówienia, którego kopia jest dostępna w sklepach Bata lub w formie elektronicznej ze sklepu internetowego Bata, musi być podpisany i wypełniony w całości przez osobę pełnoletnią.

Prawo właściwe

Umowy zawierane są uznawane za podpisane w Polsce i podlegają prawu polskiemu.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Spółka gwarantuje najwyższą poufność w zakresie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa krajowego, obowiązującymi w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Szczególne środki bezpieczeństwa są przestrzegane, aby nie dopuścić do utraty danych, niezgodnego z prawem lub niedozwolonego ich wykorzystania lub dostępu do nich. Twoje dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług w ramach umowy; jeżeli dane nie zostaną podane lub podane zostaną dane niepełne lub nieprawdziwe, usługi mogą nie zostać zrealizowane. Za zgodą klienta i aż do momentu jej cofnięcia, dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w celu dostarczania reklam i ofert sprzedaży. Dane są przetwarzane i przechowywane w formie elektronicznej na niezbędny okres czasu wymagany do wykonania usługi oraz spełnienia zobowiązania, a w każdym razie na czas określony przez odpowiednie prawa cywilne i podatkowe. Dane mogą być znane, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz związanych z nim zobowiązań, przez pracowników i niezależnych wykonawców w charakterze osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych lub Kierowników ds. Danych, oraz przekazywane do organów zewnętrznych, takich jak na przykład [spółki z grupy "Bata", ich dostawcy i kurierzy]. Dane te nie będą przekazywane osobom spoza obszarów Unii Europejskiej. Osoby, których dotyczą dane osobowe mają prawo w dowolnym momencie uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku danych i poznać ich treść i pochodzenie, dokonać ich weryfikacji, prawdziwości lub poprosić o uzupełnienie, uaktualnienie lub skorygowanie. Ponadto, mają one prawo do usunięcia, przekształcenia do formy anonimowej lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, a także prawo do sprzeciwiania się w każdym przypadku, ze względów prawnych, ich przetwarzaniu. Wnioski należy przesyłać do Kierownika ds. Danych – Dyrektora IT, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: contact@bata.cz lub do Spółki Bata akciová společnost na adres Dlouhá 130, 762 22 Zlín, Republika Czeska. Administratorem danych jest Bata akciová společnost, z siedzibą w Dlouhá 130, 762 22 Zlín, Republika Czeska, Nr identyfikacji podatkowej VAT CZ 44268050, Tel. 577 685 277, e-mail contact@bata.cz.

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obsługi klienta  w tym w odniesieniu do prawa odstąpienia, wymiany produktu i gwarancji, konsumenci mogą skontaktować się ze spółką, pod następującymi adresami i numerami telefonów: 

e-mail: pl.obslugaklienta@bata.com

telefon: 22 128 48 23

adres: BAŤA akciová společnost Dlouhá 130 762 22 Zlín

Ładowanie...

Właśnie wysłaliśmy nowe hasło na Twój e-mail.

Przejdź do logowania

Zapomniałeś hasła?

Tak łatwo zapominamy nasze hasła. Naszczecie jesteśmy tu by Ci pomóc. Odzyskaj swoje hasło bez zbędnej zwłoki.

Zaloguj

Czy zapomniałeś hasła?

Zalogowałeś się jako

Ładowanie...

DZIĘKUJEMY ZA DOŁĄCZENIE

Sprawdź jeszcze swoją pocztę, kliknij w link potwierdzający zapisanie się i oczekuj na pierwszy Newsletter od Bata. Jesteśmy wyczuleni na kwestię SPAM-u ponieważ chcemy mieć pewność, że wszystko jest dla Ciebie w porządku.